कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली इथे परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांची सहल व प्रशिक्षण

कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली इथे परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत तालुका कृषि अधिकारी अर्जुनी मोरगाव, जिल्हा- गोंदिया येथील २०  शेतकर्यांनी सहल आणि प्रशिक्षण च्या माध्यमातून भेट देऊन कृषि विषयक तंत्रध्यानाची माहिती घेतली. आत्मा विभाग, तालुका कृषि अधिकारी अर्जुनी मोरगाव,  जिल्हा- गोंदिया यांनी सदर भेटीचे आयोजन केले होते. सदर प्रसंगी शेतकर्यांनी कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली प्रक्षेत्रावरील लागवड असलेल्या विविध धान पिक वाणांची माहिती घेतली तसेच प्रक्षेत्रावरील तुती रेशीम लागवड, राईस आणि फिश युनिट, शेळीपालन युनिट, कुकुटपालन  युनिट, औजारे बँक, धान लागवडीच्या विविध पद्धती, जैविक कीड व रोग व्यवस्तापण, अझोला युनिट ला भेट देऊन माहिती घेतली व उपस्थित प्रश्नांच्या माध्यमातून तांत्रिक माहिती घेऊन समाधान केले .यावेळी सेंद्रिय शेती पद्धतीची माहिती देण्यात आली.

या वेळी डॉ. निलेश वझिरे, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना  सेंद्रिय पद्धतीने एकात्मिक किड व  व्यवस्तापन बाबत माहिती दिली तसेच कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली व त्यामधील उपलब्ध सुविधा या विषयावर मार्गदर्शन केले.  श्री. प्रमोद पर्वते, विषय विशेतज्ञ, कृषि विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना परंपरागत कृषि विकास योजना आणि  तुती रेशीम लागवड या विषयावर सविस्तर माहिती दिली.. डॉ. प्रवीण खिरारी, विषय विशेतज्ञ, पशुसंवर्धन, यांनी शेळीपालन व्यवसाय बाबत माहिती दिली.

यावेळी श्री. योगेश महल्ले, विषय विशेतज्ञ, कृषि अभियांत्रिकी, श्री. सूचित लाकडे, विषय विशेतज्ञ, उद्यानविद्या, कृषि विज्ञान केंद्र साकोली, श्री. कोहाळे, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्तापक, आत्मा , अर्जुनी मोरगाव उपस्थित होते. सदर वेळी  उपस्थित शेतकऱ्यांनी  विविध प्रश्न विचारून उपस्थिताकडून माहिती घेतली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 5 =