कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली इथे कृषि विद्यार्थ्यांनी घेतली तंत्रज्ञनाची माहिती

कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली इथे कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा, जिल्हा- गोंदिया येथील ६० विद्यार्थ्यांनी भेट देऊन कृषि विषयक तंत्रध्यानाची माहिती घेतली. कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा, जिल्हा- गोंदिया यांनी सदर भेटीचे आयोजन केले होते. सदर प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली प्रक्षेत्रावरील लागवड असलेल्या विविध धान पिक वाणांची माहिती घेतली तसेच प्रक्षेत्रावरील तुती रेशीम लागवड, राईस आणि फिश युनिट, शेळीपालन युनिट, कुकुटपालन  युनिट, औजारे बँक, धान लागवडीच्या विविध पद्धती, जैविक कीड व रोग व्यवस्तापण, अझोला युनिट ला भेट देऊन माहिती घेतली व उपस्थित प्रश्नांच्या माध्यमातून तांत्रिक माहिती घेऊन समाधान केले .

या वेळी श्री. प्रमोद पर्वते, विषय विशेतज्ञ, कृषि विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली यांनी उपस्थित विद्यार्थांना कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली व त्यामधील उपलब्ध सुविधा या विषयावर मार्गदर्शन करून तुती रेशीम लागवड या विषयावर सविस्तर माहिती दिली. डॉ. निलेश वझिरे, विषय विशेतज्ञ, कीटकशात्र, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली यांनी उपस्थित विद्यार्थांना धान एकात्मिक किड व्यवस्तापन बाबत माहिती दिली. डॉ. प्रवीण खिरारी, विषय विशेतज्ञ, पशुसंवर्धन, यांनी शेळीपालन व्यवसाय बाबत माहिती दिली.

यावेळी श्री. योगेश महल्ले, विषय विशेतज्ञ, कृषि अभियांत्रिकी, श्री. सूचित लाकडे, विषय विशेतज्ञ, उद्यानविद्या, कृषि विज्ञान केंद्र साकोली, डॉ. सुहास बावकर, प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा तसेच श्री. अमित सुरपाम, कृषि सहाय्यक, कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा उपस्थित होते. सदर वेळी  उपस्थित विद्यार्थांनी विविध प्रश्न विचारून उपस्थिताकडून माहिती घेतली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + three =